TimeGym - Hệ thống phần mềm quản lý phòng tập tốt nhất cho bạn

{{region.Name}} Không tìm thấy bản ghi nào.
Tên miền không quá 20 kí tự
http://.timesoft.vn
Xem ngay hướng dẫn sử dụng

Gói Miễn Phí

15 ngày
 • Quản lý hội viên: không giới hạn
 • Checkin bằng điện thoại
 • Quản lý khai báo gói tập
 • Quản lý lịch sử hội viên đi tập
 • Quản lý khuyến mại, giảm giá
 • Quản lý bán vé lẻ
 • Số lượng khách lẻ < 10 (vé/ngày)
 • Quản lý thẻ từ/vân tay
 • Kết nối cộng đồng Belife
 • Quản lý bán hàng
 • Phân quyền, kiểm soát log
 • Quản lý tài chính thu, chi
 • Tích hợp cửa từ kiểm soát
 • Hệ thống kiểm soát Flap, Tripod
 • Kết nối 1 thiết bị
 • Kinh doanh đa loại hình trên 1 cơ sở: Gym, Yoga, Zumba, Kickfit, Bể bơi, Aerobic
 • Phân hệ quản lý Marketing: phân tích hiệu quả từng chiến dịch
 • Quản lý nhân viên
 • Phân quyền sử dụng chức năng trên hệ thống cho nhân viên
 • Đánh giá kết quả bán hàng theo nhân viên
 • Nhân viên đăng ký, bán gói tập trên Mobile cho khách hàng
 • Quản lý chấm công nhân viên

Gói Cơ Bản

180K/tháng
 • Số hội viên: Không giới hạn
 • Checkin bằng điện thoại
 • Quản lý khai báo gói tập
 • Quản lý lịch sử hội viên đi tập
 • Quản lý khuyến mại, giảm giá
 • Quản lý bán vé lẻ
 • Số lượng khách lẻ < 50 (vé/ngày)
 • Quản lý thẻ từ/vân tay
 • Kết nối cộng đồng Belife

Gói Chuyên Nghiệp

700K/tháng
 • Số hội viên: Không giới hạn
 • Checkin bằng điện thoại
 • Quản lý khai báo gói tập
 • Quản lý lịch sử hội viên đi tập
 • Quản lý khuyến mại, giảm giá
 • Quản lý bán vé lẻ
 • Số lượng khách lẻ:Không giới hạn
 • Quản lý thẻ từ/vân tay
 • Kết nối cộng đồng Belife
 • Quản lý bán hàng
 • Phân quyền, kiểm soát log
 • Quản lý tài chính thu, chi
 • Tích hợp cửa từ kiểm soát
 • Hệ thống kiểm soát Flap, Tripod
 • Kết nối nhiều thiết bị
 • Kinh doanh đa loại hình trên 1 cơ sở: Gym, Yoga, Zumba, Kickfit, Bể bơi, Aerobic
 • Phân hệ quản lý Marketing: phân tích hiệu quả từng chiến dịch
 • Quản lý nhân viên
 • Phân quyền sử dụng chức năng trên hệ thống cho nhân viên
 • Đánh giá kết quả bán hàng theo nhân viên
 • Nhân viên đăng ký, bán gói tập trên Mobile cho khách hàng
 • Quản lý chấm công nhân viên
Chi tiết chức năng theo các gói dịch vụ

Quản lý hội viên
 • Số lượng hội viên
 • Đăng ký gói dịch vụ
 • Hủy gói dịch vụ
 • Đóng băng gói dịch vụ
 • Kích hoạt gói dịch vụ
 • Gia hạn gói dịch vụ
 • Đổi gói dịch vụ
 • Mua nhiều gói dịch vụ đồng thời
 • Nâng cấp gói dịch vụ
 • Chuyển nhượng cho hội viên khác
 • Thay đổi thời gian gói dịch vụ
 • Thay đổi số ngày sử dụng dịch vụ
 • Tặng khuyến mại ngày tập
 • Tặng khuyến mại điểm chuyên cần
 • Tặng khuyến mại theo Voucher giảm giá
 • Theo dõi công nợ hội viên
 • Tích điểm mua gói dịch vụ
 • Tặng điểm chuyên cần hội viên đi tập
Kiểm soát hội viên luyện tập
 • Đăng ký gói dịch vụ
 • Tích hợp thẻ từ
 • Tích hợp đầu đọc vân tay
 • Tích hợp máy chấm công
 • Tích hợp kiểm soát cửa từ
 • Tích hợp hệ thống kiểm soát Flap
 • Tích hợp hệ thống kiểm soát Tripod
Quản lý bán vé khách lẻ/Vé bơi
 • Số lượng vé lẻ bán/ngày
 • Khai báo vé linh động theo Thứ/Khung giờ
 • Quản lý nhiều loại vé: trẻ em/người lớn/...
 • Vé lẻ cho phép thu thêm vượt giờ quy định
 • Cho phép vé lẻ bán Online
 • Cho phép khách hàng thanh toán vé lẻ Online
 • Thu hồi/Hủy vé hỏng
 • Trả vé lẻ, trả đồ
Quản lý gói cước dịch vụ
 • Số lượng gói được tạo ra trên hệ thống
 • Tạo gói dịch vụ theo Giờ
 • Tạo gói dịch vụ theo Ngày
 • Tạo gói dịch vụ theo Tháng
 • Tạo gói dịch vụ theo Lần Quẹt
 • Tạo gói dịch vụ theo Thứ trong tuần
 • Tạo gói dịch vụ được phép vào theo cửa kiểm soát
 • Tạo gói dịch vụ Combo kết hợp: Gym, Yoga, Spa, Earobic, Bể bơi, …
Quản lý HLV/PT
 • Quản lý thông tin HLV/PT
 • Quản lý lớp học HLV
 • Đăng ký học riêng PT
 • Đăng ký học HLV theo lớp
 • Đổi HLV/PT
 • HLV dạy thay
 • Lập lịch lớp học HLV
 • Tính lương và hoa hồng HLV
 • Thống kê tổng hợp học viên theo lớp/HLV
Quản lý bán hàng
 • Số lượng đơn hàng trong tháng
 • Quản lý, phân loại nhóm mặt hàng
 • Quản lý thông tin từng mặt hàng, sản phẩm
 • Nhập hàng vào kho
 • Xuất trả hàng lại cho nhà cung cấp
 • Cảnh báo hàng tồn trong kho
 • Kiểm và cân kho hàng
 • Bán hàng
 • Khách trả lại hàng
 • Khai báo hàng hỏng, hàng mất
Quản lý tài chính
 • Số lượng phiếu Thu
 • Số lượng phiếu Chi
 • Lập phiếu Thu
 • Lập phiếu Chi
 • Quản lý giao dịch phiếu Thu
 • Quản lý giao dịch phiếu Chi
 • Thông tin Tổng Quỹ
Quản lý nhân viên
 • Số lượng nhân viên
 • Số lượng Account kinh doanh
 • Quản lý thông tin phòng ban
 • Quản lý thông tin chức vụ
 • Quản lý thông tin nhân viên
 • Kiểm soát nhân viên đi làm qua máy chấm công
 • Kiểm soát nhân viên đi làm qua ứng dụng Mobile quản lý công việc
 • Giao việc nhân viên qua các Task
 • Chấm công nhân viên
CRM/Marketing
 • Bán hàng theo nhân viên
 • Báo cáo doanh số theo nhân viên
 • Gửi Email chăm sóc khách hàng
 • Gửi tin nhắn SMS qua USB DCOM để chăm sóc khách hàng
 • Gửi thông điệp để Promotion, Up Sale trực tiếp trên Mobile
 • Phân tích kết quả bán hàng theo chiến dịch, chương trình khuyến mãi
 • Tự động gửi mail chúc mừng sinh nhật khách hàng
Kinh doanh đa ngành tại 1 cơ sở
 • Kinh doanh Gym, Yoga, Zumba, Kickfit
 • Kinh doanh Gym, Yoga, Zumba, Kicfit, Bể bơi
 • Kinh doanh Gym, Yoga, Zumba, Kicfit, Bể bơi, Spa, Massage
Quản lý log tác động
 • Xem log tác động theo từng hội viên
 • Xem báo cáo log tác động tập trung

Gói Miễn Phí

100
20
5
60
200
200
3
2

Gói Cơ Bản

Không giới hạn
< 50
Không giới hạn
1
2

Gói Chuẩn

Không giới hạn
< 50
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
5
2

Gói Chuyên Nghiệp

Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn